Livscyklus

Onsdag, June 8, 2022

Fra bøndernes marker til bordet og videre – alle valg på vejen påvirker CO2-aftrykket fra føde- og drikkevarer.

 

INGREDIENSER
Fødevarer fremstilles af mange planter, dyr og mineraler, og deres CO2-aftryk varierer meget. Selvom vores branche er nødt til at skabe en balance mellem disse bekymringer og nærende kost samt gæsternes tilfredshed, skal vi også være opmærksomme på, hvor meget vores valg kan bidrage til eller hjælpe med at reducere vores CO2-aftryk. Valget af flere plantebaserede proteiner og overgangen til en regenerativ landbrugspraksis er to effektive måder at hjælpe med at reducere udledningen af drivhusgasser på.

Nestlé planetpro ingredienser


Bælgfrugter kræver ca. 20 gange mindre jord og genererer 20 gange mindre drivhusgas end oksekød (pr. gram protein forbrugt).1

 

EMBALLAGE OG FREMSTILLING
Alle dele af livscyklussen skal tages i betragtning, når dit CO2-aftryk fastsættes. 

Nestlé planetpro emballage og fremstilling

For eksempel kan fabrikker, der forarbejder de ingredienser eller produkter, du bruger, udlede drivhusgasser, og der udledes også under produktionen af dåser, flasker og anden emballage – bl.a. de takeout-beholdere, du bruger.

 

TRANSPORT
Ingredienser, der transporteres, er en væsentlig del af vores branches CO2-aftryk. 

Nestlé planetpro transport

Transport over store afstande til lands eller til vands forbrænder fossile brændstoffer, hvilket genererer udledning, og selv lokal levering til dine kunder genererer drivhusgasser.

 

OPBEVARING OG KLARGØRING
Frysning, køling, tilberedning, bagning ... og glem ikke den konstante ventilation! 

Nestlé planetpro opbevaring og klargøring

Et kig på dine elregninger afslører, hvor meget energi din virksomhed bruger hver dag. At forstå konsekvenserne af disse processer er en god tilskyndelse til at spare på energien.

 

AFFALD
Det er en overraskende stor bidragyder til udledning af drivhusgasser grundet unødvendige udledninger fra det affald, der stammer fra produktionen af fødevarer. 

Nestlé planetpro affald

Selvom noget af dette affald kommer fra dagligvarebutikker og forbrugere, så bidrager vores branche også til det i væsentlig grad, og vi skylder verden at reducere vores affaldsmængde.  

Foodservice stod for over 244 millioner tons madspild i 20192.

 

Kilder: 

  1. Ranganathan et al. (2016), Shifting Diets for a Sustainable Food Future 
  2. FN's Miljøprogram, Food Waste Index Report 2021