Din information

Tak, fordi du besøger vores websted. Vi håber, at du får værdifuld information om Nestlé Professional og vores produkter og tjenester.

Vi respekterer din ret til integritet på nettet, når du bruger vores websted og kommunikerer elektronisk med os. Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre behandlingen af de personoplysninger, du giver os.

Nestlé Professional er registeransvarlig (se spørgsmål 18) for dine personoplysninger. Principperne i denne integritetspolitik gælder alle registeransvarlige i Nestlé-koncernen.

Vi har sammensat en række vigtige spørgsmål, som vi tror du gerne vil have svar på, vedrørende de personoplysninger, du sender til os. I svarene får du information om de rettigheder, du har i forhold til dine personoplysninger, samt de forholdsregler, vi tager for at opretholde integriteten og sikkerheden omkring dine personoplysninger. Vi håber, at du har nytte af informationen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger eller om vores rutiner, er du velkommen til at kontakte os på adressen i spørgsmål 5 nedenfor.

 • Hvilke personoplysninger indsamler I gennem webstedet, og hvordan går det til? 
 • Hvordan sikrer I mine personoplysninger? 
 • Hvad bruger I mine personoplysninger til?  
 • Hvem giver I mine personoplysninger til og hvorfor?
 • Hvordan kan jeg se, kontrollere, ændre eller fjerne de personoplysninger, jeg sender til jer?
 • Hvilke lande sendes mine personoplysninger til og hvorfor?  
 • COOKIES (sporingsteknik) – Hvordan og hvorfor bruger I dem?  
 • E-markedsføring – Hvad er spam, og hvilken indstilling har I til spam?
 • Hvor længe beholder I mine personoplysninger?  
 • Hvilken politik har I for børns brug af og kommunikation med jeres websteder?
 • Linker I til tredjepartswebsteder, og hvad sker der med mine personoplysninger ved denne linkforbindelse? 
 • Hvad sker der med mine personoplysninger, når jeg e-mailer webstedsadressen til en anden person?  
 • Hvad sker der med mine personoplysninger, hvis jeg deltager i en online spørgeskemaundersøgelse på webstedet? 
 • Hvad menes der med engangsregistrering?  
 • Kan I ændre vilkårene i denne integritetspolitik? 
 • Hvor finder jeg mere information om juridiske aspekter på Nestlés websteder og mine egne rettigheder og pligter?  
 • Hvilken adresse/hvilke adresser kan jeg kontakte jer på, hvis jeg har andre spørgsmål om mine personoplysninger?  
 • Hvilke termer og juridiske definitioner bruges der i integritetspolitikken?  
 • VIGTIGT – Hvorfor skal jeg acceptere vilkårene i integritetspolitikken? 

1. Hvilke personoplysninger indsamler I gennem webstedet, og hvordan går det til?

Vi indsamler kun personoplysninger, som DU vil give os, eller som er nødvendige for at levere (og forbedre) vores service til dig. Vi indsamler direkte personoplysninger som navn, adresse og e-mailadresse og også indirekte information som cookies og opkoblings- og systeminformation. Det kan være nødvendigt for dig at give os e-mailadresse, navn, telefonnummer osv., så vi kan give dig information om NestléProfessional eller vores produkter og tjenester, tilmelde dig til vores konkurrencer eller spørgeskemaundersøgelser eller bare for at holde dig opdateret om spændende udvikling inden for emner, der interesserer dig. Du kan være sikker på, at vi tager alle nødvendige forholdsregler for at opretholde integriteten og sikkerheden omkring de personoplysninger, du sender til os.

 

2. Hvordan sikrer vi dine personoplysninger?

Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at opretholde integriteten og sikkerheden omkring dine personoplysninger. Kun autoriseret personale i Nestlé-koncernen, hos tredjepartsvirksomheder (f.eks. tjenesteleverandører) eller vores forretningspartnere (som har underskrevet en aftale om at holde al information sikker) har adgang til dine personoplysninger. Alt det personale hos Nestlé, som har adgang til dine personoplysninger, har pligt til at følge Nestlés integritetspolitik, og alle ansatte hos tredjeparter, som har adgang til dine personoplysninger, har underskrevet en aftale om tavshedspligt. Desuden har vi underskrevet en aftale med tredjepartsvirksomheder, der har adgang til dine personoplysninger, for at sikre, at informationen forbliver sikker. For at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger har vi et sikkert IT-miljø med den teknik, der kræves for at forhindre uautoriseret adgang (dvs. hacking).

Se spørgsmål 4 – Hvem giver I mine personoplysninger til og hvorfor?

 

3. Hvad bruger I mine personoplysninger til?

Dine personoplysninger bruges kun til de formål, som du gav os dem til. De bruges også til at administrere, understøtte og give os feedback på vores serviceniveauer og forhindre brud på sikkerhed, love og aftalevilkår.

 

4. Hvem giver I mine personoplysninger til og hvorfor?

Nestlé udleverer aldrig dine personoplysninger til nogen tredjepart, som har til hensigt at bruge dem til direkte markedsføring, hvis du ikke har givet os specifik tilladelse til at gøre det. Vedr. Nestlés politik om: (i) direkte markedsføring via e-mail; (ii) din ret til når som helst at bede Nestlé om IKKE at kontakte dig gennem direkte e-mailmarkedsføring og din ret til at fjerne dine personoplysninger fra vores systemer – se spørgsmål 8 og spørgsmål 5. Vi kan udlevere dine personoplysninger til andre virksomheder inden for Nestlé-koncernen. Vi kan også udlevere dine personoplysninger til tredjepart, men kun under nedenstående strengt begrænsede forhold:

Vi kan stille dine personoplysninger til rådighed for tredjepart (såsom vores internetleverandør), som hjælper os med at administrere webstedet. En del af disse forretningspartnere kan befinde sig uden for det land, hvor du koblede dig op til webstedet. Se spørgsmål 6 – Hvilke lande sendes mine personoplysninger til og hvorfor? Disse tredjeparter har pligt til løbende at opretholde samme sikkerhedsniveau for dine personoplysninger som Nestlé og er i forekommende tilfælde bundet af juridiske aftaler om at holde dine personoplysninger hemmelige og sikre og kun at behandle dem efter specifikke anvisninger fra Nestlé.

Vi kan også overgive dine personoplysninger til offentlige organer og kriminalitetsbekæmpende myndigheder, hvis lovgivningen kræver det; hvis det efter vores skøn er nødvendigt for at opfylde retlige krav; som svar på retlige krav eller tiltag; eller for at beskytte Nestlé-koncernens, dens kunders og offentlighedens rettigheder.

Vi kan i visse begrænsede tilfælde give dine personoplysninger til potentielle opkøbere af en Nestlé-virksomhed, men kun hvis (i) vi gennem aftale har sikret, at dine oplysninger holdes hemmelige og sikre; og (ii) Nestlé ved tilvejebringelse af disse personoplysninger opfylder kravene i gældende lokal lovgivning.

 

5. Hvordan kan jeg se, kontrollere, ændre eller fjerne de personoplysninger, jeg sender til jer?

Du har ret til at bede os redegøre for al den information, vi har indsamlet om dig. Du kan også fjerne, korrigere eller revidere dine personoplysninger ved at sende e-mail til: [email protected] eller et brev til: Nestlé Professional Food A/S, Att.: Webmaster Marketing, Industrivej 36, DK-4683 Rønnede.

 

6. Hvilke lande sendes mine personoplysninger til og hvorfor?

Nestlé er en global virksomhed, og dine personoplysninger kan overføres over landegrænserne. Dine personoplysninger kan også overføres mellem virksomheder i Nestlé-koncernen, som befinder sig i forskellige lande. Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at opretholde sikkerheden for dine personoplysninger både under overførslen og på det modtagende websted. Den server, som webstedet ligger på, kan befinde sig uden for det land, hvor du kobler dig op til webstedet. Den tjenesteleverandør, der er vært for webstedet, er bundet af en aftale, som sikrer et højt niveau af integritetsbeskyttelse, og som kræver (ud over andre vilkår), at værten kun agerer iht. Nestlés anvisninger og løbende tager de tekniske forholdsregler, der er nødvendige for at holde dine personoplysninger sikre.

 

7. COOKIES (sporingsteknik) – Hvordan og hvorfor bruger I dem?

Vi bruger sporingsteknik i form af cookies for at indsamle personlig information såsom type af browser og operativsystem, henvisende side, vej gennem webstedet, ISP-domæne osv. for at klarlægge, hvordan besøgende bruger webstedet. Ved hjælp af cookies kan vi skræddersy webstedet efter dine personlige behov. Den information, vi får gennem cookies, udleveres ikke til andre end Nestlé-koncernen eller bestemte tredjeparter. Den bruges ikke til uønsket kommunikation. Cookies på din computer indeholder ikke dit navn, men kun en IP-adresse. Når brugersessionen afsluttes, afspejler informationen i cookies, om du vil acceptere cookies eller ej. Du kan indstille webbrowseren, så den advarer dig, før du accepterer cookies, eller så den ikke tager imod cookies overhovedet. I dette tilfælde får du måske ikke adgang til alle funktioner på webstedet. Læs i browserens hjælpfunktion, hvordan du foretager indstillingerne. Du behøver ikke at have cookies aktiveret for at kunne bruge eller navigere rundt på store dele af dette websted og andre websteder, der tilhører Nestlé. Husk, at hvis du bruger forskellige computere forskellige steder, skal du sørge for, at hver eneste computer er indstillet efter dine ønsker i forhold til cookies.

 

8. E-markedsføring – Hvad er spam, og hvilken indstilling har I til spam?

Med spam menes uønskede e-mails med reklamer eller markedsføringsmateriale, der sendes til dig uden dit samtykke. Vi sender IKKE spam. Nestlé selv bruger et anti-spamværktøj for at beskytte vores ansatte mod spam. At sende e-mail uden samtykke er ulovligt i mange lande. Vi bruger ikke dine personoplysninger (herunder din e-mailadresse) til direkte markedsføring eller opfølgning, hvis du ikke giver os din UDTRYKKELIGE tilladelse. Det kaldes OPT-IN-samtykke. Vi udleverer heller ikke dine personoplysninger til tredjepartsvirksomheder, som bruger dine personoplysninger til spam. Dette websted kan give dig mulighed for at modtage markedsføringsinformation med e-mail. Hver e-mailmeddelelse fra Nestlé giver dig mulighed for når som helst at afbryde modtagelse af markedsføringsmeddelelser. Hvis du af en eller anden grund tror, at du har modtaget spam fra en virksomhed i Nestlé-koncernen, beder vi dig om straks at informere os på den nærmere angivne adresse. Se spørgsmål 5 vedr. adresseinformation – Hvordan kan jeg se, kontrollere, ændre eller fjerne de personoplysninger, jeg sender til jer?

 

9. Hvor længe beholder I mine personoplysninger?

Vi kan lagre de personoplysninger, du sender til os via webstedet, f.eks. i vores kundedatabase til markedsføring. Dine personoplysninger opbevares kun af Nestlé-koncernen så længe, som det med rimelighed er nødvendigt med henblik på vores behov for at besvare spørgsmål eller løse problemer, sikre forbedrede nye tjenester og opfylde juridiske krav, som stilles af gældende lovgivning. Det betyder, at vi kan beholde dine personoplysninger i en rimelig periode, efter at du er ophørt med at bruge Nestlés tjenester eller dette websted. Efter denne periode fjernes dine personoplysninger fra alle systemer i Nestlé-koncernen. Vi vil gerne minde dig om, at vi har ret til at fjerne dine personoplysninger når som helst. Se spørgsmål 5 – Hvordan kan jeg se, kontrollere, ændre eller fjerne de personoplysninger, jeg sender til jer (ovenfor)?

 

10. Hvilken politik har I for børns brug af og kommunikation med jeres websteder?

Vi synes, at det er meget vigtigt at beskytte børns integritet på nettet, og vi opmuntrer forældre og værger til at tilbringe tid på nettet med deres børn og deltage i og overvåge deres onlineaktiviteter. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn gennem dette websted. Speciel bemærkning til forældre: Vi anbefaler, at forældre/værger regelmæssigt kontrollerer og overvåger børnenes brug af e-mail og andre aktiviteter på nettet. Sørg for, at barnet ikke giver os sine personoplysninger på nettet uden din tilladelse. Du kan når som helst kontrollere barnets personoplysninger og ændre eller fjerne dem online. Alternativt kan du bede os om at fjerne information om dit barn ved at udfylde en anmodning om fjernelse og sende den via e-mail/post/fax til den adresse, der gives under spørgsmål 5 – Hvordan kan jeg se, kontrollere, ændre eller fjerne de personoplysninger, jeg sender til jer?

 

11. Linker I til tredjepartswebsteder, og hvad sker der med mine personoplysninger ved denne linkforbindelse?

Vi linker til andre websteder for at give dig en mulighed for at få interessant information, der vedrører Nestlé. Disse tredjepartswebsteder er uden for vores kontrol og omfattes ikke af denne integritetspolitik. Hvis du besøger andre websteder via disse links, kan operatørerne af disse websteder indsamle dine personoplysninger. Kontrollér integritetspolitikken for disse tredjepartswebsteder, før du afgiver personlige oplysninger. Vi forsøger så vidt muligt at sikre, at alle de tredjepartswebsteder, som vi linker til, har en tilsvarende beskyttelse af dine personoplysninger, men vi kan ikke holdes ansvarlige hverken juridisk eller på anden måde for tredjeparters aktiviteter, deres integritetspolitik eller deres fortrolighedsniveauer.

 

12. Hvad sker der med mine personoplysninger, når jeg e-mailer webstedsadressen til en anden person?

En del af vores websteder giver dig mulighed for at e-maile en webadresse til en anden person. For at denne funktion skal virke, kan det være nødvendigt, at vi indsamler din e-mailadresse og/eller e-mailadresserne på dem, du sender webstedsadressen til. E-mailadresser, der indsamles på denne måde, bruges ikke til noget andet formål end at opfylde din anmodning. E-mailadresserne gemmes ikke, og de slettes straks efter, at din anmodning er opfyldt.

 

13. Hvad sker der med mine personoplysninger, hvis jeg deltager i en online spørgeskemaundersøgelse på webstedet?

Fra tid til anden kan vi bede besøgende på vores websted om at besvare spørgeskemaundersøgelser. Spørgeskemaundersøgelserne gælder generelt indholdet på webstedet, vores produkter og tjenester eller kategorier af produkter og tjenester. Vi kan stille spørgsmål, som er relevante for vores forretningsvirksomhed, om alder eller aldersspænd, køn og/eller anden ikke-personlig information. I dine spørgeskemasvar kan vil tilføje information, som vi får gennem cookies, men vi beder ikke om personoplysninger. Den personlige information, som indsamles, knyttes ikke til de eventuelle personoplysninger, som du allerede har givet os. Personoplysninger, der indsamles gennem undersøgelser og spørgeskemaer, er kun til intern brug, men aggregeret information (som ikke er personligt identificerbar) kan udleveres til andre.

 

14. Hvad menes der med engangsregistrering?

For at lette registreringen bruger vi et værktøj til engangsregistrering på webstedet. Det indebærer, at du ved registrering på vores websted automatisk kan bruge den samme information, når du registrerer dig på andre Nestlé-websteder. Dine personoplysninger forbliver beskyttede, og vi beder dig altid om at give dit udtrykkelige samtykke eller "Opt-In" til at modtage information fra Nestlé-websteder, før du registreres på en udsendelsesliste.

 

15. Kan I ændre vilkårene i denne integritetspolitik?

Vi foretager fra tid til anden ændringer og korrigeringer i integritetspolitikken. Kontrollér regelmæssigt integritetspolitikken for at se ændringerne, og hvordan de kan påvirke dig.

 

16. Hvor finder jeg mere information om juridiske aspekter på Nestlés websteder?

Du kan få nærmere information i brugervilkårene for webstedet ved at klikke på linket nedenfor.

 

17. Hvilken adresse/hvilke adresser kan jeg kontakte jer på, hvis jeg har andre spørgsmål om mine personoplysninger?

Adressen er: [email protected], eller du kan sende et brev til: Nestlé Professional Food A/S, Att.: Webmaster Marketing, Industrivej 36, DK-4683 Rønnede

 

18. Hvilke termer og juridiske definitioner bruges der i denne integritetspolitik?

Med "Personoplysninger" (kan også kaldes "Persondata") menes al information om dig som fysisk person, som kan identificere dig direkte eller indirekte (på websteder plejer det at være mindst din e-mailadresse). "Behandling af personoplysninger" betyder al håndtering af dine personoplysninger, det være sig automatisk eller ikke-automatisk, herunder indsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, søgning, rådføring, brug, udlevering gennem overførsel, spredning eller offentliggørelse på anden måde, indpasning eller en kombination, blokering, sletning eller ødelæggelse (dvs. i praksis alle aktiviteter, som Nestlé udfører med de personoplysninger, du sender til os). Med "Registeransvarlig" menes den organisation, som bestemmer formålet med og metoderne til behandling af dine personoplysninger (dvs. den Nestlé-enhed, som driver webstedet og indsamler dine personoplysninger), hvilket i dette tilfælde er Nestlé Professional Food A/S. "Tredjepart/-parter" betyder i denne integritetspolitik alle virksomheder, der ikke kontrolleres af Nestlé gennem direkte eller indirekte ejerskab. Med "Nestlé" og "Nestlé-koncernen" menes her, afhængigt af sammenhængen, Nestlé S.A., det oprindelige moderselskab eller de datterselskaber, som Nestlé S.A. kontrollerer gennem direkte eller indirekte ejerskab.

 

19. VIGTIGT – Hvorfor skal jeg acceptere vilkårene i denne integritetspolitik?

Nestlé er en global virksomhed, som bruger internettet til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Det indebærer af naturlige årsager, at dine personoplysninger behandles og overføres over landegrænserne. Denne integritetspolitik giver dig på en lettilgængelig måde al den information, du skal bruge for at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du skal benytte webstedet og sende dine personoplysninger til Nestlé eller ej. Ved at bruge webstedet og kommunikere elektronisk med os accepterer du, at vi behandler indirekte personlig information om dig (cookies, tilslutnings- og systeminformation) på den måde, som det beskrives i denne integritetspolitik. Hvis du beder os om at levere en bestemt tjeneste (konkurrencer, nyhedsbreve eller information om nye produkter m.m.), skal vi også bruge direkte personoplysninger (navn, adresse og e-mailadresse) fra dig. I dette tilfælde beder vi om dit udtrykkelige samtykke til at indsamle og bruge disse personoplysninger. Disse personoplysninger bruges kun til de formål, som du har givet os dem til. Hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, kan du kontakte os på den adresse, der er oplyst i spørgsmål 5, så svarer vi gerne på alle yderligere spørgsmål.

 

Copyright © Société des Produits Nestlé S.A. 2005