Fortæl os

Fortæl os, hvis du har bekymringer

Nestlés forretningsprincipper afspejler vores engagement i at drive forretning på en etisk måde. Vi vil ikke gå på kompromis med det. Vores principper er mere end ord på papir. De er handlingsrettede, og vi er parate til at gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at vores virksomhed ledes i overensstemmelse med vores forpligtelser. Du kan hjælpe os med at nå dette mål. Vores rapporteringssystem ”Fortæl Os” giver dig og alle andre eksterne interessenter en særlig kommunikationskanal til rapportering af mulige tilfælde af manglende overholdelse af vores forretningsprincipper.

Hvordan rapporterer man, hvis man har en mistanke om, at vores forretningsprincipper ikke følges?

“Fortæl Os”, der er vores rapporteringssystem, er tilgængeligt til enhver tid (24/7, 365 dage om året).

  1. Du kan vælge at bruge en web-formular eller ringe gratis til et telefonnummer og lægge en besked. Dette gøres via denne hjemmeside.
  2. I begge tilfælde vil du modtage et individuelt case-nummer. Skriv venligst nummeret ned og gem det.
  3. Case-nummeret er din personlige nøgle til rapporteringssystemet og den indberetning, du har lavet. Det giver dig mulighed for at se, hvor langt vi er med din sag og kan give dig mere information. Du vil blive bedt om at indtaste dette nummer, hver gang du vil følge op på din sag.
  4. Vi tager alle rapporteringer alvorligt og vil træffe passende beslutninger til hver indberetning. Vi vil holde dig opdateret om vores fremskridt, mens vi behandler din sag.
  5. Du kan til altid gå tilbage til hjemmesiden og følge processen af din sag med dit case-nummer.
  6. Vi stræber efter at forbedre vores rapporteringssystem og forbeholder os retten til at foretage ændringer i fremtiden.