Nestlé i samfundet

Vores ambitioner for 2030

Vi forbedrer livskvaliteten og bidrager til en sundere fremtid

Hver dag berører Nestlé milliarder af menneskers liv: fra landmændene, der dyrker vores produkters ingredienser og de familier, der dagligt nyder dem, til de lokalsamfund, hvor vi bor og arbejder i, og til den natur, som vi alle er afhængige af og nogle gange tager for givet.

Hvor vi gør en forskel

Vi har defineret tre overordnede ambitioner for 2030, som styrer vores arbejde og støtter FNs mål for bæredygtig udvikling.

Vores fokusområder er er en del af vores formål. Individer og familier, vores samfund og planeten er sammenkoblet, og vores indsats på hver af disse områder understøttes gennem vores 42 forpligtelser. Disse forpligtelser vil på sigt gøre os i stand til at opfylde vores tre ambitioner for 2030 i overensstemmelse med tidsplanen for FNs Sustainable Development Goals (SDGs).

Hvordan vi gør forretninger

Styret af vores værdier med fokus på respekt arbejder vi sammen med partnere for at skabe en fælles værdi – bidrage til samfundet samtidig med at vi sikrer en langsigtet succes. Vi kalder dette Creating Shared Value, og vi integrerer det i alt, hvad vi gør.

Få mere information om Nestlé CSV

Læs meget mere på Nestlé.dk:

CSV på nestle.com