Nestlé underskriver European Plastics Pact

Mandag, March 9, 2020

Nestlé vil stoppe afhængigheden af jomfruplast – plast fremstillet af ikke-vedvarende, fossilt brændstof. Det investerer Europas største virksomhed bl.a. 14 milliarder kroner i.

I løbet af de sidste halvtreds år er brugen af plast steget dramatisk. Det har leveret enorme fordele, men omkostningerne for miljøet er også enorme. Vi må stoppe emballagen, der ender i verdenshavene, i søer og floder – og i jorden.

Derfor har Nestlé underskrevet det store europæiske plastinitiativ, European Plastic Pact, som bl.a. den danske regering – sammen med Frankrig og Holland – har søsat, så bl.a. Nestlé kan opnå 100% genanvendelig eller genbrugelig emballage og reducere brugen af jomfru plast med en tredjedel inden 2025. Initiativet er underskrevet af over 80 aktører, herunder mange lande, virksomheder og NGO’er.

”Det er imponerende at se, hvordan Danmark er på forkant med væsentlige, globale udfordringer som fx plast og madspild. Her tænker jeg ikke kun på den danske regerings indsats, men også på den viden, der findes i Danmark på de to områder, fx hos stærke, globale NGO’er som Plastic Change og Stop Spild Af Mad. Vi er alle nødt til at samarbejde på tværs af stater, organisationer og virksomheder for at tackle klimaændringerne, og jeg er virkelig stolt af, at vi i dag underskriver European Plastic Pact,” siger Cathrine Suter Ossborn, nordisk chef for kommunikation i Nestlé.

Underskrivelsen er sket i en europæisk plastpagt, der har over 80 underskrivere. Målet er klart: at fremskynde overgangen mod en cirkulær plastøkonomi. Det vil stoppe afhængigheden af jomfruplast – plast fremstillet af ikke-vedvarende, fossilt brændstof.

Pagten samler førende virksomheder såvel som ngo'er og regeringer, der sammen forpligter sig til at realisere fælles mål inden 2025, og det er mål, der rækker ud over den nuværende lovgivning i mange lande. Disse europæiske mål inkluderer:

  • Reduktion af jomfruelige plastprodukter og emballage med mindst 20 pct.
  • Forøgelse af indsamlings- og genbrugskapacitet i Europa for plastemballage med mindst 25 pct.
  • Forøgelse af brugen af genanvendt plast i emballage til et gennemsnit på mindst 30 pct.


Marco Settembri, der er Nestlés administrerende direktør for Europa, Mellemøsten og Nordafrika, er meget glad for det store initiativ:

"Vi er glade for at underskrive den europæiske pagt. Et af vores fælles mål er at skabe en cirkulær økonomi ved at forbedre indsamlings-, sorterings- og genbrugsordninger i hele Europa. Allerede i dag er en ny Vittel-plastflaske er fremstillet af genbrugsplast. I morgen ønsker vi at sikre, at også andre emballager, såsom vores indpakninger og poser, kan genanvendes til ny mademballage.”

Og dét er en udfordring. For plast til fødevarer er en anden boldgade. Nestlés højeste prioritet er sikkerheden på fødevarer, og al plast, der bruges til fødevareemballage, skal være såkaldt 'fødevarekvalitet'. Det betyder, at den ikke kan indeholde stoffer, der er skadelige for mennesker. For at opnå genbrugsplast af fødevarekvalitet skal genvindingsprocesser udvikle sig i fremtiden.

Udfordringen for Nestlé og fødevareindustrien som helhed er, at det i øjeblikket er billigere at fremstille emballage fra jomfruplast end at bruge genbrugsprodukter af fødevarekvalitet. For at overvinde dette annoncerede Nestlé for nylig en investering på over 1,5 milliarder CHF (ca. 11 milliarder danske kroner) i genbrugsprodukter af fødevarekvalitet. Det sigter mod at give et klart signal til genanvendelsesvirksomheder om at fokusere på genbrugsmateriale af fødevarekvalitet og hjælpe med at skabe et nyt marked.

For yderligere at reducere brugen af jomfruplast genopfinder Nestlé for tiden måderne, som produkterne leveres til forbrugerne. Nestlé tester i øjeblikket et emballagefrit system til salg af Purina PetCare-kæledyrsfoder og Nescafés opløselige kaffe. Nestlé har også samarbejdet med LOOP, en hjemmeleveringstjeneste, der leverer genanvendelig emballage. De første produkter bliver snart tilgængelige i Frankrig.

For yderligere at fremskynde denne innovationsproces har Nestlé lanceret en 250 millioner CHF (ca. 1,8 milliarder danske kroner) bæredygtig emballagefond, der fokuserer på nystartede virksomheder, der udvikler emballageinnovation, herunder nye materialer, samt genopfyldningssystemer og genvindingsløsninger.