Ingen udledning af drivhusgasser inden 2050

Mandag, September 16, 2019

I Nestlé sætter vi farten op i kampen mod klimaforandringer: Vi forpligter sig til, at der netto ikke skal være nogen udledning af drivhusgasser fra virksomheden.

nestle ingen udledning af drivhusgasser inden 2050

Hermed forpligter vi os til det mest ambitiøse mål i Parisaftalen: at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C. Vi vil derfor underskrive 'Business Ambition for 1.5°C' inden FNs klimatopmøde 23. september.

Dermed fremskynder vi i Nestlé vores indsats for klimaændringer. Det bygger på 10 års arbejde med at reducere udledningen af drivhusgasser. I de sidste fire år har vi tilpasset vores mål med videnskabsbaserede mål for at holde temperaturstigningen under 2 °C.

I Nestlé er vi fast besluttet på at spille en førende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer. I løbet af de næste to år vil vi i virksomheden fastlægge en tidsbunden plan, der inkluderer foreløbige mål, som er i overensstemmelse med 1,5 °C-vejen. Vi vil i Nestlé hvert år gennemgå vores fremskridt for at sikre, at vi er på rette spor.

"Klimaforandringer er en af de største trusler, som vi står over for som samfund. Det er også en af de største risici for vores forretnings fremtid," siger Mark Schneider, administrerende direktør for Nestlé.

"Vi løber tør for tid i kampen for at undgå de værste effekter af den globale opvarmning. Derfor sætter vi en dristigere ambition om at nå frem til en fremtid, hvor vi netto ikke udleder drivhusgasser – det, vi kalder ’netto nul’. Når vi udnytter Nestlés globale ressourcer og branchekendskab ved vi, at vi kan gøre en forskel i betydelig skala. Vores rejse til netto nul er allerede begyndt. Nu fremskynder vi vores indsats,” tilføjer han.


Vi har i Nestlé bl.a. disse specifikke aktioner for at kunne nå vores ambition i 2050:
 

  • - I Nestlé vil vi fremskynde ændringen/transformationen af produkterne i overensstemmelse med forbrugertendenser og forbrugervalg. Vi lancerer flere produkter, der har et bedre miljøaftryk og bidrager til en balanceret kost. Det betyder fx flere plantebaserede mad- og drikkevarer. Vi vil også søge at ændre opskrifter til vores produkter ved hjælp af mere klimavenlige ingredienser. Forbrugernes efterspørgsel efter de produkter stiger hurtigt, og vores kernestrategi er i tråd med dette skift. Vi vil i Nestlé også gå over til alternative emballagematerialer.
     
  • - Vi vil i Nestlé forøge vores initiativer i landbruget for at absorbere mere kulstof. Vi vil styrke vores programmer med landmænd til gendannelse af jord og til begrænsning af drivhusgasudledninger. Det indebærer også en forbedret styring af vores forsyningskæde til virksomhedens mejerier. Vi vil i Nestlé intensivere bestræbelserne på at beskytte skove ved genplantning af træer og styrke biodiversiteten. Alle disse initiativer vil hjælpe med at opbygge mere robuste og bæredygtige landbrugssamfund.
     
  • - I Nestlé vil vi bruge 100 pct. vedvarende elektricitet på vores fabrikker, lagre, logistik og kontorer. En tredjedel af alle Nestlé-fabrikkerne (143) bruger allerede 100 pct. vedvarende elektricitet. Vi vil fortsat øge brugen af energi fra vedvarende kilder. Det giver leverandører mulighed for at investere i ny infrastruktur som fx vind- og solcellefarme. At begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C kræver store ændringer på tværs af industrier, regeringer og samfundet som helhed. Hos Nestlé vil vi fortsætte vores indsats i samtaler med regeringer for at sikre, at alle sektorer bevæger sig hurtigere mod 1,5 °C. Støttende lovgivning kan hjælpe med at reducere barrierer for at udvide markederne for vedvarende energi og stimulere innovation inden for landbrug og skovbrug i indsatsen for at opfange mere kulstof samt hjælpe med at etablere CO2-prisfastsættelse.


Magdi Batato, koncerndirektør og driftsdirektør i Nestlé siger:

"For at tilpasse vores mål til 1,5 °C-vejen, forvandler vi vores fabrikker og øvrige drift. Det vil føre til et stort skift i, hvordan vores ingredienser produceres og fremskaffes. Vi har brug for vores leverandører til at gå med os på denne rejse. Opgaven er enorm, men vi er fast besluttet på at få det til at ske.”


Vores 2050-ambition øger det løbende arbejde med at reducere drivhusgasudledninger på tværs af virksomhedens værdikæde. I Nestlé effektiviserer vi vores distributionsnetværk og lagre ved at optimere ruter for at reducere brændstofforbruget og for at reducere CO2-emissionerne.

I vores top 100-distributionscentre er drivhusgasemissionerne faldet med næsten 40 pct. i løbet af de sidste fire år. Vi har intensiveret vores aktiviteter for at sikre en ansvarlig sourcing af vores råmaterialer, og det har gjort betydelige fremskridt hen mod vores ’nul afskovnings’-mål. Til sammenligning svarer vores reduktion af drivhusgasemissioner over hele værdikæden siden 2014 til at fjerne 1,2 millioner biler.

Yderligere informationer fås ved henvendelse til kommunikationschef Martin Broberg, Nestlé Danmark: 2321 2371